Mochīntīn tlahcuilōlli

Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Mochīntīn zāzanilli
 
Mochīntīn zāzanilli | Achto zāzanilli (Eindringen) | Niman zāzanilli (aapopoti)