Neneuhcāyōtl:Malayalamtlahtōlli

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, Tlatemoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Malayalamtlahtōlli"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.