Tlaìxmatkàtlàlilòmë

Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Inîkë tlaìxmatkàtlàlilòmë kimpiâkë tlaìxtlapaltìn noso medios. Âmò monèxtiâkë nikàn in tlaìxmatkàtlàlilòmë tlèn âmò mokìntekitìltia. Nò mà mỏta in tlèn ìpan kineki tlaìxmatkàtlàlilòtl.

Tlaìxmatkàtlàlilòmë  
(achto | xōcoyōc) Xiquintta (50 achtopa | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).(achto | xōcoyōc) Xiquintta (50 achtopa | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).