Tlaìxmatkàyòtlàlilòme

Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Inîke tlaìxmatkàyòtlàlilòme kimpiâke tlaìxtlapaltìn noso medios. Âmò monèxtiâke nikàn in tlaìxmatkàyòtlàlilòme tlèn âmò mokìntekitìltia. Nò mà mỏta in tlèn ìpan kineki tlaìxmatkàyòtlàlilòtl.

Tlaìxmatkàyòtlàlilòme  
(achto | xōcoyōc) Xiquintta (50 achtopa | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).(achto | xōcoyōc) Xiquintta (50 achtopa | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).