Neneuhcāyōtl:Achkàuhtli

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli

Nemachiyōtīlli:sisterlinks

Ìpan inìn tlaìxtlapalli kipiâkë yeskë nochtin in ìtlaìxmatkàtlàlilòwan in wikitlâtòlèuhkatl, inìn tlaìxtlapalli yë in achkàuhtlaìxmatkàtlàlilòtl.

Ahtle oncah ipan neneuhcayotl.