-cochiyan

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Tekpillahtolli

-cochiyan

Tlahtoltlamiliztli

Se :: -cochiyan; Miek ::

Tlaneskayotilistli

  • [1]

Neixkwitilli

[1] nōnōncuah īncochiyān in teōpixqueh
[1] in mohuetziyān in mocochiyān

Tlatlalilistli

Cēuhcāyōtl:
Miēcāyōtl:

Tlanelwayotilistli

Occēquintin nāhuatlahtōlmeh

-cochian, -kochiyan, -cochiyān

Neneuhqueh tlahtolmeh

Tetsonwilistli

cochi, kochi

Tlahtolkwepalistli

No xikitta

Tokilistekitl