Ixtehuilotl

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Nawatlahtolli

Ixtehuilotl

Tlatocaxtiliztli

Ce :: Ixtehuilotl; Miac ::

Nezcayotiliztli

[1] Ixtehuilotl
  • [1]

Toneīxcuītīl

[1] '

Tlatlaliliztli

Yolotlahtolli

Nāhuatl: īxtli īhuān tehuilotl

Occēquintin nāhuatlahtōlmeh

īxtēzcatl

Nehneuhqui tlahtolli

Tetzonhuiliztli

Tlahtolcuepaliztli

Mah noxikitta

Toquiliztequitl


Huiquipedia
Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli Ixtezcatl ītechcopa.