anarquía

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli


Caxtillāntlahtōlli


anarquía

Yeltic

cēuhcāyōtl: anarquía cihuātic, miēcāyōtl: anarquías

Nezcayotiliztli

Tlatlahtōliztli

Tlahtōlcueptli