anarquía

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli


Caxtillāntlahtōlli


anarquía

Yeltic

cēuhcāyōtl: anarquía cihuātic, miēcāyōtl: anarquías

Nezcayotiliztli

Tlatlahtōliztli

Tlahtōlcueptli