ardilla

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli


Caxtillāntlahtōlli


ardilla

Yeltic

cēuhcāyōtl: ardilla cihuātic; miēcāyōtl: ardillas

Nezcayotiliztli

Tlatlahtōliztli

Tlahtōlcueptli