cuahuitl

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Nahuatlahtolli

[1] Cuahuitl

Tlatocaxtiliztli

1
Ce toctli tlen toca tlalcopa, miequin xihuitl ocachi ompa ce cuahuitl.
2
Ce tlamantli itech cuahuitl.

Tlahtolcuepaliztli


Toquiliztequitl

Huiquipedia
Huiquipedia
Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli Cuahuitl ītechcopa.