cuahuitl

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Nahuatlahtolli

[1] Cuahuitl

Tlatocaxtiliztli

Ce toctli tlen toca tlalcopa, miequin xihuitl ocachi ompa ce cuahuitl.
Ce tlamantli itech cuahuitl.

Tlahtolcuepaliztli

Toquiliztequitl

Huiquipedia
Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli Cuahuitl ītechcopa.