cueyatl

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli


Tlahco nāhuatlahtōlli


cueyatl

Yeltic

cēuhcāyōtl: cueyatl; miēcāyōtl: cueyameh, cuēcueyah

Nezcayotiliztli

cueyatl
  • [1]

Tlatlahtōliztli

Tlahtolpehualli

Occēquintin nāhuatlahtōlmeh

kueyatl, cuiyatl

Neneuhqueh tlahtolmeh

Tetzonhuiliztli

kueyatlalkatl

Tlahtōlcueptli

Nō xiquitta

Tlahtōlcaquiliztilōni


Huiquipedia
Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli Cueyatl ītechcopa.