lagartija

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli


Caxtillāntlahtōlli


lagartija

Yeltic

cēuhcāyōtl: lagartija cihuātic; miēcāyōtl: lagartijas

Nezcayotiliztli

[1] Lagartija
[2] Lagartijas
  • [2]

Tlatlahtōliztli

Tlahtōlcueptli

Nezcayōtiliztli [1]


Nezcayōtiliztli [2]