nequi

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Nahuatlahtolli

nequi

Tlachiwalistli

Ce :: nequi; Miac ::

Nezcayotiliztli

  • [1]

Toneīxcuītīl

[1] quichīhua in tlein quinequi

Tlatlaliliztli

Cēuhcāyōtl: neki
Miēcāyōtl:

Yolotlahtolli

Occēquintin nāhuatlahtōlmeh

neki

Nehneuhqui tlahtolli

Tetzonhuiliztli

nec

Tlahtolcuepaliztli

Nezcayōtiliztli [1]

Mah noxikitta

Toquiliztequitl