otonlalaxtli

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Nāhuatlahtōlli


otonlalaxtli

Yeltic

[1] Otonlalaxtli

cēuhcāyōtl: otonlalaxtli; miēcāyōtl:

Nezcayotiliztli

Tlatlahtōliztli

Tlahtolpehualli

Nahuatl otontli auh lalaxtli

Neneuhqueh tlahtolmeh

Tetzonhuiliztli

otonlalaxcuahuitl, lalaxtli

Tlahtōlcueptli

Huiquipedia
Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli otonlalaxtli ītechcopa.

Tlahtōlcaquiliztilōni