tepozyōllōtl

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Tecpillahtōlli


tepozyōllōtl

Yeltic

cēuhcāyōtl: tepozyōllōtl; miēcāyōtl: tepozyōllōmeh

Nezcayotiliztli

[1] Tepozyōllōtl
  • [1]

Tlatlahtōliztli

Tlahtolpehualli

Occēquintin nāhuatlahtōlmeh

teposyolotl, tepozyollotl

Tetzonhuiliztli

Tlahtōlcueptli

Nezcayōtiliztli [1]

Nō xiquitta

Tlahtōlcaquiliztilōni

Huiquipedia
Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli Tepozyōllōtl ītechcopa.