xanab

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli


Tzeltallahtōlli


xanab

Yeltic

cēuhcāyōtl: xanab; miēcāyōtl:

Nezcayotiliztli

Tlatlahtōliztli

[ sa.nab ]

Achcauhtlahtolli: itech tzeltallahtolcopa xanab.

Tlahtōlcueptli


Yucatēcatlahtōlli


xanab

Yeltic


Nezcayotiliztli

Tlatlahtōliztli

[ sa.na.b ]

Tlahtōlcueptli