yama

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli


Tlahco nāhuatlahtōlli


yama

Yeltic

cēuhcāyōtl: yama; miēcāyōtl: yamameh, yayamah

Nezcayotiliztli

[1] Yayamah
  • [1]

Tlatlahtōliztli

Tlahtolpehualli

Occēquintin nāhuatlahtōlmeh

Neneuhqueh tlahtolmeh

Tetzonhuiliztli

Tlahtōlcueptli


Nō xiquitta

Tlahtōlcaquiliztilōni

Huiquipedia
Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli Yama ītechcopa.