πουλί

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli


Greciatlahtōlli


  • Tlatenquixtiliztli:: / pu.liˈ /
  • Tlahtolpehualli:

Yeltic

πουλί, miēcāyōtl: πουλιά

  1. tototl