aacalaqui

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Tekpillahtolli

Tlanelwayotilistli

Se nawatlahtolli (atl wan kalaki).

Tlachiwalli

1
awakatl.

Neixkwitilli

[1] Niaacalacqui quemman tiyahqueh atlauhco meuhcatzan tlaceceyayaya.
[1] Icihuapil Juan quiamati acalaquiz, yeca ahachica mococoa.

No xikitta

Tokilistekitl