ahātequia

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Nawatlahtolli

ahātequia

Tlachiwalistli

Ce :: ahātequia; Miac ::

Nezcayotiliztli

  • [1]

Toneīxcuītīl

[1] Elvira quiaatequia ixochiuh meuhcatzan huactocca.
[1] in ihcuāc cāātequiāyah
[1] cāltiah, cātequiah, cāpāpachoah, cāpapatztzah

Tlatlaliliztli

Cēuhcāyōtl:
Miēcāyōtl:

Yolotlahtolli

Nāhuatl: ātl īhuān tēquia

Occēquintin nāhuatlahtōlmeh

atekia, āātequia, aatequia, ātēquia, ātequia

Nehneuhqui tlahtolli

Tetzonhuiliztli

cuāātēquia, tēquia

Tlahtolcuepaliztli

Mah noxikitta

Toquiliztequitl