itsï

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Michhuahcatlahtōlli


itsï

Yeltic

cēuhcāyōtl: itsï; miēcāyōtl:

Nezcayotiliztli

Tlatlahtōliztli

[ i tzi. ]

Achcauhtlahtolli: itech michhuahtlahtōlcopa itsï.

Tlahtōlcueptli

Nezcayōtiliztli [1]