tlacēnti

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli


Nāhuatlahtōlli


tlacēnti

Yeltic

cēuhcāyōtl: tlacēnti; miēcāyōtl:

Nezcayotiliztli

  • [1] mētztli enero

Tlatlahtōliztli

Tlahtolpehualli

Occēquintin nāhuatlahtōlmeh

Neneuhqueh tlahtolmeh

Tetzonhuiliztli

Tlahtōlcueptli

Nō xiquitta

tlacēnti, tlaōnti, tlayēti, tlanāuhti, tlamācuīlti, tlachicuazti, tlachicōnti, tlachicuēiti, tlachiucnāuhti, tlamahtlācti, tlamahtlāccēti, tlamahtlācōnti

Tlahtōlcaquiliztilōni

Huiquipedia
Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli Tlacēnti ītechcopa.