tlacēnti

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli


Nawatlahtolli

tlacēnti

Tlatocaxtiliztli

Ce :: tlacēnti; Miac ::

Nezcayotiliztli

  • [1] mētztli enero

Tlatlaliliztli

Yolotlahtolli

Occēquintin nāhuatlahtōlmeh

Nehneuhqui tlahtolli

Tetzonhuiliztli

Tlahtolcuepaliztli

Mah noxikitta

tlacēnti, tlaōnti, tlayēti, tlanāuhti, tlamācuīlti, tlachicuazti, tlachicōnti, tlachicuēiti, tlachiucnāuhti, tlamahtlācti, tlamahtlāccēti, tlamahtlācōnti

Toquiliztequitl

Huiquipedia
Huiquipedia
Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli Tlacēnti ītechcopa.