tlayēti

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Nahuatlahtolli

tlayēti

Tlatocaxtiliztli

Ce :: tlayēti; Miac ::

Nezcayotiliztli

  • [1] mētztli marzo

Tlatlaliliztli

Yolotlahtolli

Occēquintin nāhuatlahtōlmeh

Nehneuhqui tlahtolli

Tetzonhuiliztli

Tlahtolcuepaliztli

Nezcayōtiliztli [1]

Mah noxikitta

tlacēnti, tlaōnti, tlayēti, tlanāuhti, tlamācuīlti, tlachicuazti, tlachicōnti, tlachicuēiti, tlachiucnāuhti, tlamahtlācti, tlamahtlāccēti, tlamahtlācōnti

Toquiliztequitl

Huiquipedia
Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli Tlayēti ītechcopa.